I. Ulusal Disiplinlerarası
Fen Eğitimi
Öğretmenler Konferansı
4-5 Temmuz 2020 DİFEÖK

DİFEÖK

DİFEOK konferans programına buradan ulaşabilirsiniz.

DİFEOK Konferans Programı 

(4-5 Temmuz 2020)

Ulusal Disiplinlerarası Fen Eğitimi Öğretmenler Konferansı,

4-5 Temmuz 2020

Günümüzde disiplinlerarası alanları bilimin doğası ve bilim tarihi ile bütünleştirerek, öğrencilere 21. yüzyıl becerilerinin kazandırılmasında öğretmenlerin rolü giderek önem kazanmaktadır. Bu kapsamda öğretmenlerin fen bilimleri kavramlarıyla matematiksel düşünme yeteneğini bir arada tutan, sosyal bilimler ile teknoloji ve mühendisliğin iç içe geçtiği disiplinlerarası uygulama örneklerini tanımaya ihtiyaçları vardır. Bu nedenle Ulusal Disiplinlerarası Fen Eğitimi Öğretmenler Konferansında öğretmenlerin mesleki gelişimlerini destekleyici nitelikte bilgi ve bilimsel tecrübelerin paylaşılması ve örnek atölyeler ile uygulama becerilerinin geliştirilmesi hedeflenmiştir.