I. Ulusal Disiplinlerarası Fen Eğitimi Öğretmenler Konferansı4-5 Temmuz 2020 tarihlerinde düzenlenecektir.

Günümüzde disiplinlerarası alanları bilimin doğası ve bilim tarihi ile bütünleştirerek, öğrencilere 21. yüzyıl becerilerinin kazandırılmasında öğretmenlerin rolü giderek önem kazanmaktadır. Bu kapsamda öğretmenlerin fen bilimleri kavramlarıyla matematiksel düşünme yeteneğini bir arada tutan, sosyal bilimler ile teknoloji ve mühendisliğin iç içe geçtiği disiplinlerarası uygulama örneklerini tanımaya ihtiyaçları vardır.

I. Ulusal Disiplinlerarası Fen Eğitimi Öğretmenler Konferansında;

 • öğretmenlerin mesleki gelişimlerini destekleyici nitelikte bilgi ve bilimsel tecrübelerin paylaşılması,
 • atölye çalışmaları ile uygulama becerilerinin geliştirilmesi hedeflenmiştir.

Aynı zamanda I. Ulusal Disiplinlerarası Fen Eğitimi Öğretmenler Konferansı;

 • öğretmenlerin öğrencileriyle birlikte katılabileceği,
 • öğrenme ortamlarında gerçekleştirdikleri örnek uygulama etkinliklerini paylaşabileceği bilimsel bir ortam sunar.

Düzenleme kurulundan, davetli konuşmacılarına, atölye çalışmalarından proje sunumlarına kadar tüm konferans sürecinin öğretmenlerimizle birlikte planlanıp yürütüleceği I. Ulusal Disiplinlerarası Fen Eğitimi Öğretmenler Konferansında katılımcılara “Konferans Katılım Belgesi” verilir. Katılım belgesi MEB bilimsel toplantılara katılım modülüne işlenebilir.

Konferans Konuları fen bilgisi, fizik, kimya, biyoloji ve matematik eğitimi alanlarında disiplinlerarası;

 • öğretmen eğitimi,
 • öğretim programları,
 • öğretim yöntemleri,
 • ölçme ve değerlendirme,
 • öğretim teknolojileri ve uygulamaları,
 • çevre eğitimi,
 • okul dışı öğrenme ortamları,
 • STEM eğitimi ve
 • proje eğitimi olarak belirlenmiştir.

I. Ulusal Disiplinlerarası Fen Eğitimi Öğretmenler Konferansında;

 • Davetli konuşmacıların sunumları (akademisyen, öğretmen)
 • Akademisyen, öğretmen ve lisansüstü öğrencilerin akademik içerikli sunumları (tebliğ, poster)
 • Öğretmen-öğrencilerin tamamlanmış akademik projelerine ilişkin sunumları
 • STEM ve disiplinlerarası atölye çalışmalarına yer verilecektir.
1
 
5158 kez görüntülendi