DİFEÖK 2020 de sunulan bildiri ve posterlerin tam metin (Proceedings) kitabında basılabilmesi için aşağıda verilen başlıklar ve şekilsel özelliklere uygun word ve pdf formatında konferans email adresine (difeok21yy@gmail.com) gönderilmesi gerekmektedir.

Başlık (Kelimelerin baş harfi büyük ve koyu/bold)

Yazar İsimleri (Ortalı, isimlerin baş harfleri büyük ve yazar adresleri dip not şeklinde verilmeli)

Özet (250 kelime)

Anahtar Kelimeler: (kelimeler küçük harfle yazılmalı)

 Abstract

Keywords:

1.Giriş

2. Yöntem

3. Bulgular

4. Sonuç ve Tartışma

5. Kaynaklar

Yazı tipi Constantia, 12 punto, satır aralığı 1,15 

0
 
786 kez görüntülendi